Nguồn mới Steroids! Trestolone Dòng mới!

May 12, 2017

tin tức mới nhất của công ty về Nguồn mới Steroids!  Trestolone Dòng mới!
Tin tốt! Ngoại trừ Trestolone và Trestolone acetate, chúng tôi cũng có:

Trestolone Decanoate ------ Đang có hàng
Trestolone Enanthate ------ Đang có hàng
Trestolone cypionate ------ tuỳ chỉnh
Trestolone propionate ------ tuỳ chỉnh
MOQ là 10g.Leave cho chúng tôi một tin nhắn nếu bạn quan tâm.

Hãy liên lạc với chúng tôi
Người liên hệ : Miss. Lisa
Fax : 86-27-88508150-803
Ký tự còn lại(20/3000)